Privacy Policy

Deze privacy policy is het laatst aangepast op 18 Mei 2018.

Design-m, gevestigd aan de Molenstraat 7 te Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming van je Privacy:

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in design-m. Ik zien het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring en onze dienstverlening verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Design-m. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Design-m respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze Contactgegevens:
Design-m
Molenstraat 7
8331 HP Steenwijk

Persoonsgegevens die wij verwerken

Design-m kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vimexx en computers van Design-m of die van een derde partij. Wij zullen de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 1. Via het contactformulier op onze website
  Indien je een verzoek om informatie of een offerte doet via het contactformulier, dan vragen wij je naar jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel enkele aanvullende gegevens. Jouw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking en beantwoorden van jouw verzoek. Wanneer je een verzoek, contactformulier, e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Design-m heeft een SSL-certificaat op haar website en biedt bezoekers hiermee maximale veiligheid bij het versturen van gegevens via formulieren.
 2. Voor de uitvoering van een overeenkomst
  Offerte & Factuurgegevens
  We willen jou natuurlijk een offerte kunnen sturen zodat het voor beide partijen duidelijk is welke diensten er geleverd worden voor welke prijs. We willen beiden natuurlijk niet voor verassingen achteraf komen te staan. Als de offerte geaccordeerd wordt dan sturen we jou de factuur aan de hand van de geaccordeerde offerte.

Voor het offerte- & facturatie traject hebben we doorgaans onderstaande gegevens nodig welke worden verwerkt.

– Bedrijfsnaam
– Voornaam + achternaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Land
– E-mailadres facturen
– E-mailadres offertes
– KvK-nummer (optioneel)

Website gerelateerde gegevens
Om een website te kunnen opleveren moeten we over informatie beschikken om omtrent de domeinnaam en de hostingprovider. Wij kunnen dit natuurlijk voor jou verzorgen, maar je kunt dat ook zelf regelen. Als je zelf de domeinnaam en hosting verzorgt dan hebben we de hosting gegevens nodig voor toegang tot uw server waar we jouw website kunnen uploaden. Gegevens die hierbij van belang zijn, FTP gegevens, database gegevens (naam, gebruiker, wachtwoord, serveradres) en eventuele een inlog voor de beheeromgeving van het hostingpakket.

Derden: Gegevens omtrent domein en hosting zullen wij nooit delen met derden. Dergelijke gegevens worden lokaal opgeslagen op computer(s) van Design-m en Vimexx in een wachtwoord beveiligde applicatie die niet verbonden is met de Cloud.

 1. Derden
  Design-m deelt persoonsgegevens niet met derden met uitzondering van (web)applicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en onze dienstverlening. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
  De volgende partijen zijn hierbij van toepassing:

Google Analytics:Voor het bijhouden van statistieken en om ons websiteverkeer te analyseren maken we gebruik van Google Analytics. We hebben de instellingen van Google Analytics aangepast zodat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google.

Google Adwords: Op het moment van schrijven (mei 2018) maken wij nog geen gebruik van Google Adwords en hun gesponsorde advertenties, niet in het zoeknetwerk en niet in het display netwerk. De mogelijkheid bestaat dat dit in de toekomst veranderd. Wij zullen dan z.s.m. deze privacyverklaring aanpassen, echter bestaat de mogelijkheid dat hier enige ‘overlap’ ontstaat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gevoelige gegevens en of gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@design-m.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Design-m verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Design-m verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor het versturen van facturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Design-m neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Design-m) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Design-m bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo zijn wij wel gebonden jouw persoonsgegevens voor onze fiscale bewaarplicht tot 7 jaar te bewaren. Gegevens die niet meer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld website gerelateerde gegevens) zullen ten laatste 2 maanden nadat de overeenkomst werd beëindigd verwijderd worden uit al onze systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Design-m verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Design-m blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Design-m gebruikt op deze website alleen technische, analytische en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor het bijhouden van statistieken en om ons websiteverkeer te analyseren maken we gebruik van Google Analytics. We hebben de instellingen van Google Analytics aangepast zodat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Ze kunnen ook geen virus op uw computer plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Design-m en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@design-m.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Design-m wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Design-m neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@design-m.nl

 

Handelsnaam

Melissa’s DESIGN’M

 • KVK 54402026
 • Vestigingsnr. 000024171220
 • Molenstraat 7
 • 8331HP
 • Steenwijk